BHP

W zakresie obsługi bhp zajmiemy się dla Państwa następującymi usługami:

 1. Nadzór bhp (kompleksowa obsługa)
 2. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 3. Opracowanie instrukcji stanowiskowych BHP
 4. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 5. Doradztwo w zakresie BHP
 6. Uczestniczenie w kontrolach PIP i PIS oraz pomoc w realizacji nakazów PIP i PIS
 7. Opracowywanie analiz rocznych BHP
 8. Szkolenia wstępne BHP
 9. Szkolenia okresowe BHP w formie samokształcenia kierowanego (online, e-learning, e-szkolenia) oraz w formie stacjonarnej (w miejscu i czasie dogodnym dla klienta)
 10. Szkolenia pierwszej pomocy m. in. dla pracowników wytyczonych w zakładzie pracy do udzielania pierwszej pomocy (forma online i stacjonarna)
 11. Szkolenia ochrony przeciwpożarowej m. in. dla pracowników wytyczonych do przeprowadzania ewakuacji (forma online i stacjonarna)
 12. Szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla osób, które przeprowadzają instruktaż stanowiskowy w zakładzie pracy dla nowo przyjętych pracowników
 13. Doradztwo w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 14. Doradztwo i opracowywanie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników
 15. Opracowywanie innych dokumentów w zakresie BHP w zakładzie pracy
 16. Wykonywanie innych zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704, z późn. zm.)

 

Jesteśmy gotowi podjąć współpracę w dogodnej dla Państwa formie (kompleksowa obsługa w ramach umowy kontraktowej, jednorazowe zlecenia). Jesteśmy również gotowi zapewnić dla Państwa pracownika służby BHP w ramach umowy o pracę (co jest wymagane w przypadku zatrudnienia powyżej 100 pracowników zgodnie z Art. 23711 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141, z późn. zm.)

 

Za wykonane usługi wystawiamy faktury.

 

Zapraszam do współpracy

Kierszk Mateusz

0

Your Cart