Cennik usług bhp, ppoż., pierwszej pomocy

Szkolenia online (samokształcenie kierowane, e-learning, e-szkolenia):

UWAGA: w formie szkolenia online (samokształcenia kierowanego, e-learningu, e-szkolenia) nie mogą być przeprowadzane szkolenia wstępne bhp oraz szkolenia okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych. W związku z tym wyłączone są one z poniższej oferty. Jednocześnie informuję, że nasza firma przeprowadza takie szkolenia w formie stacjonarnej w Państwa firmie.

Usługi szkoleniowe w zakresie bhp, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy w formie samokształcenia kierowanego (online, e-learning, e-szkolenia), (zwolnione z podatku VAT)

Lp.

Zakres usługi

Cena brutto za osobę

1.

szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, kierowników wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych, brygadzistów, innych osób odpowiedzialnych za kierowanie pracownikami).

40 zł

2.

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych (m. in. służba zdrowia, farmaceuci, nauczyciele)

25 zł

3.

szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych (projektantów, konstruktorów, technologów)

35 zł

4.

szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

200 zł

5.

szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp (tylko częściowo online)

300 zł

6.

szkolenie pracowników i innych w zakresie pierwszej pomocy

30 zł

7.

szkolenie pracowników i innych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

30 zł

8.

szkolenie pracowników i innych w zakresie metodyki instruktażu stanowiskowego

30 zł

W przypadku szkoleń licznych grup pracowników możliwość uzyskania rabatu po uzgodnieniu mailowym bądź telefonicznym.

Szczególnie w przypadku szkoleń powyżej 100 uczestników przewidziane duże rabaty.

Usługi w formie tradycyjnej (stacjonarnie u klienta) – przykładowy cennik usług bhp, ochrony ppoż., pierwszej pomocy

Usługi szkoleniowe w zakresie bhp, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy (zwolnione z podatku VAT)

Lp.

Zakres usługi

Cena brutto za osobę

1.

szkolenie wstępne bhp

do 5 osób 35zł

>5 osób 25 zł

2.

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych (m. in. służba zdrowia, farmaceuci, nauczyciele)

do 5 osób 35 zł

>5 osób 30 zł

3.

szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych (projektantów, konstruktorów, technologów)

do 5 osób 40 zł

>5 osób 35 zł

4.

szkolenie okresowe bhp dla pracowników robotniczych

do 5 osób 40 zł

>5 osób 35 zł

5.

szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

do 5 osób 60 zł

>5 osób 50 zł

6.

szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

300 zł

7.

szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

400 zł

8.

szkolenie pracowników i innych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

od 40 zł

9.

szkolenie pracowników i innych w zakresie pierwszej pomocy

od 40 zł

10.

szkolenie pracowników i innych w zakresie metodyki instruktażu stanowiskowego

od 40 zł

Pozostałe usługi bhp/ppoż. (do cen netto należy doliczyć 23% VAT)

Lp.

Zakres usługi

Cena netto

1.

ocena ryzyka zawodowego

od 100 zł

2.

postępowanie powypadkowe

od 120 zł

3.

instrukcje bhp

od 40 zł

4.

stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp do 60 osób

500 zł/m-c

5.

stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp do 80 osób

700 zł/m-c

6.

stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp do 100 osób

1000 zł/m-c

Pozostałe usługi ochrony ppoż. (do cen netto należy doliczyć 23% VAT)

Lp.

Zakres usługi

Cena netto

1.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektów

od 70 zł

2.

doradztwo: dobór sprzętu ppoż., oznakowanie

od 100 zł

3.

stały nadzór ochrony ppoż. / obsługa ppoż. (w zależności od wielkości i specyfiki zakładu)

od 200 zł/m-c

Przedstawione ceny są cenami orientacyjnymi. Ostateczny koszt usług zależny jest od wielkości zakładu, specyfiki działalności i innych warunków. Oczywiście istnieje możliwość negocjacji podanego cennika (szczególnie przy licznej grupie pracowników do szkolenia).

1. W zależności od ilości zatrudnionych pracowników jesteśmy gotowi podjąć współpracę na zasadach zgodnych z kodeksem pracy, również na podstawie umowy o pracę w przypadku liczby zatrudnionych pracowników > 100.

2. W przypadku kompleksowej obsługi bhp i ochrony ppoż. obowiązują ceny zryczałtowane za miesiąc usług, podane w powyższym cenniku pogrubioną czcionką (w cenę kompleksowych usług są również wliczone szkolenia pracowników).

3. W razie pytań proszę o kontakt: tel. kom. 606 211 679; e-mail: biuro@bhp-strefa.pl

 

Z poważaniem
Kierszk Mateusz

 

0

Your Cart