O nas

Firma MAT-MED prowadząca stronę  www.bhp-strefa.pl działa na ogólnopolskim rynku, szczególnie w zakresie prowadzenia szkoleń okresowych bhp, szkoleń ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy w formie samokształcenia kierowanego (online, e-learning, tzw. e-szkolenia). Oczywiście w ramach działalności oferujemy Państwu także szkolenia w formie tradycyjnej (seminarium, kurs, instruktaż).

Oprócz usług szkoleniowych świadczymy kompleksową obsługę w zakresie bhp i ochrony ppoż. firm. Usługami stacjonarnymi (u klienta) zajmujemy się przede wszystkim na obszarze woj. podkarpackiego oraz lubelskiego, jednak w przypadku większych zleceń jesteśmy gotowi dojechać do każdego miejsca w Polsce.

Co nas wyróżnia z pośród innych firm bhp i ppoż.?

Odpowiedź jest prosta: CENA oraz PEŁNA ZGODNOŚĆ z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy.

Większość firm prowadzących szkolenia w formie samokształcenia kierowanego nie zapewnia odpowiedniej formy przeprowadzenia egzaminu, który jest niezbędny do ukończenia szkolenia. Mianowicie egzamin musi odbyć się przed komisją egzaminacyjną zgodnie z przedstawioną w załączeniu interpretacją PIP (https://bhp-strefa.pl/?p=6828), a nie w formie interaktywnej. Nasza firma spełnia ten wymóg. Szczegóły w zakładce „jak to działa”

Spełniamy wszystkie niezbędne formalności niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie bhp, ppoż. oraz pierwszej pomocy. Mogą Państwo zweryfikować tą informację w zakładce „kwalifikacje”

Jednocześnie świadczymy równie profesjonalnie usługi w zakresie bhp, ochrony ppoż. i szkoleń pierwszej pomocy. Niższe ceny możliwe są dzięki dobrej organizacji pracy w naszej firmie oraz zastosowaniu rozwiązań interaktywnych online, szczególnie w przypadku szkoleń okresowych bhp, w zakresie ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy w firmach.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą

Zobacz ofertę

Podstawa prawna: 
  1. § 1a. pkt 2 oraz § 4 ust.  rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 1 (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704, z późn. zm.)
  3. Dział X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141, z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807, z późn. zm.)
  5. Art. 4 ustawy z dnia. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351)
  6. Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410, z późn. zm.)
0

Your Cart